_index::Aanmelden
Aanmeldingsformulier

Als u onderstaand formulier invult zal AA&S Automatisering op korte termijn uw eigen ledenadministratie-site aanmaken. U ontvangt per omgaande een user-id en password waarmee u uw ledenadministratie kan perfectioneren en actualiseren.

Organisatie gegevens  
* Naam
* Adres
* Postcode
* Plaats
* Kamer van Koophandel inschrijfnummer
E-mail
website
 
Contactpersoon gegevens  
* Naam
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
Telefoonnummer overdag
Fax
E-mail
 
Administratieve gegevens  
* Doelrekening
* het nummer waarop de contributie gestort moet worden
* Naam bank
* t.n.v.
* te
   
AA&S zal mijn ledengegevens invoeren, hiervoer lever ik een ledenbestand in (evt. per email)
(kosten hier voor zijn € 44,50 p/u. max 4 uur)
Ja
Nee
Ik wil dat AA&S namens mij acceptgiro-brieven verstuurt aan de leden bij wie de automatisch incasso-opdracht niet gelukt is. Hieraan zijn geen extra kosten voor mij verbonden Ja
Nee
Tevens wil ik dat AA&S voor € 0,69 per afdruk een factuur-brief stuurt aan mijn leden bij wie ik in de cel 'betalingsvorm' de waarde 'factuur/acceptgiro' heb ingevuld. Hiervoor verkrijg ik een afdruk op een vooringevulde factuur of een vooringevulde factuur met acceptgiro, verzonden in een vensterenvelop aan het betreffende lid waarbij AA&S Automatisering de portikosten betaalt Ja
Nee
 
AA&S is gemachtigd op per incassopost € 0,35 en eventueel per verzonden acceptgiro € 0,69 van bovenstaand rekeningnummer te incasseren.
Voor akkoord:

* Datum:

* Plaats:

 

       


All rights are reserved by AA&S, AEIOU is a registered trademark © 2003